DOROTASZWEDA

grafik@dorota-szweda.pl

SELECTEDWORKS

+48 502 126 390

riskCE

 

Logo upgrade/design for
a company specialising in verification and compliance
of products with current requirements

 

Modyfikacja/projekt loga firmy zajmującej się weryfikacją
i oceną zgodności produktów z aktualnymi wymaganiami

Ecocad

 

Logo for a firm designing air conditioning and ventilation installation

 

Logo firmy projektującej instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze

Ecocad, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Villa Bellevue

 

Logo for a hotel

 

Logo hotelu

Villa Bellevue, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Villa Bellevue, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Studio Kosmos

 

Logo for an interior design studio.

 

Logo studia projektowania wnętrz

Studio Kosmos, projektowanie wnętrz, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Studio Kosmos, projektowanie wnętrz, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Studio Kosmos, projektowanie wnętrz, wizytówki, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

TRASET

 

Logo for patent attorneys' and legal advisers' law office

 

Logo kancelarii rzeczników patentowych i radców prawnych

Traset, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Traset, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

TMA Automation

 

Logo upgrade for a company specialising in designing and constructing robots for labeling in the IML and robotic assembly stands.

 

Modyfikacja loga firmy specjalizującej się w projektowaniu
i konstruowaniu robotów do etykietowania w formie [IML] oraz zrobotyzowanych stanowisk montażowych.

TMA, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

MACNOR

Logo for a british programming firm.

 

Logo brytyjskiej firmy programistycznej.

Macnor, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Hryniewicz Radcowie Prawni

 

Logo for a legal advisers' law office.

 

Logo kancelarii radców prawnych.

Hryniewicz Radcowie Prawni, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Muzyczuk&Brożek

 

Logo and business card for an architects' studio.

 

Logo i wizytówka pracowni architektonicznej.

Myzyczuk Brożek, architekci, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Myzyczuk Brożek, architekci, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Myzyczuk Brożek, architekci, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Marta Miazga

 

Logo and business card for make-up and lashes specialist

 

Logo i wizytówka makijażystyki i stylistki rzęs

Marta Miazga, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Marta Miazga, wizytówki, business cards, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

D&H Engineering

 

Logo upgrade for a british company specialized in
a precision machining of small elements.

 

Modyfikacja loga brytyjskiej firmy specjalizującej się
w precyzyjnej obróbce elementów.

D&H Engineering, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Vivadenti

 

Logo and business card for
a medical clinic.

 

Logo i wizytówka kliniki medycznej.

VivaDenti, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
VivaDenti, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
VivaDenti, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

CelMat

 

Logo of high technology product aimed at doctors of esthetic medicine.

 

Logo zaawansowanych technologicznie produktów dla lekarzy medycyny estetycznej.

CelMat, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
CelMat, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Tete-a-Tete

 

Logo and corporate identity for a language school.

 

Logo i identyfikacja szkoły językowej.

Tete-a-Tete, TeteaTete, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
Tete-a-Tete, TeteaTete, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
Tete-a-Tete, TeteaTete, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Atria

 

Logo and corporate identity for a company trading italian lighting.

 

Logo i identyfikacja firmy handlującej włoskim oświetleniem.

Atria, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
Atria, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Biostori

 

Logo and corporate identity for a catering and health food firm.

 

Logo i identyfikacja firmy zajmującej się cateringiem
i produkcją sałatek
z naturalnych składników.

biostori, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer
Biostori, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, grafik, CI, graphic designer

InOne

 

Logo and branded stationery for a consulting & communication firm.

 

Logo i podstawowa identyfikacja firmy konsultingowej.

InOne, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
InOne, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

BonBon

 

Logo for a fashion designer aimed at imaginative women.

The client requested for the logo to resemble a candy.

 

Logo projektanki mody dla kobiet z fantazją.

Życzeniem zleceniodawczyni było aby logo nawiązywało formą do cukierka.

 

BonBon, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
BonBon, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Babeczka

 

Logo for a 50s themed café.

 

Logo kawiarni utrzymanej
w klimacie lat 50-tych.

Babeczka, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Streetmoda.pl

 

Logo for a web fashion service, designed for users to share their designs.

 

Logo serwisu modowego,
w którym użytkownicy mogą prezentować swoje style.

StreetModa.pl, logo, corporate identity, CI, identyfikacja wizualna, grafik, graphic designer

Sopocka Izba Prawnicza

 

Logo upgrade and branded stationery for a legal advisers' law office.

 

Modyfikacja loga i podstawowa identyfikacja kancelarii radców prawnych.

Sopocka Izba Prawnicza, SIP, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
Sopocka Izba Prawnicza, SIP, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Hotel Pod Lwem

 

Logo and branded stationery
for a hotel.

 

Logo i podstawowa identyfikacja hotelu.

Hotel Pod Lwem, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer
Hotel Pod Lwem, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

Key 7 Investments

 

Company logo

Key 7 Investments, logo, corporate identity, identyfikacja wizualna, CI, grafik, graphic designer

All rights reserved © Dorota Szweda, 2013–2019